Байланыш

Редакция

Редакцияга кайрылып, сайттагы каталар боюнча editor@kyrgyzeli.ru дарегине кайрылсаңыз болот.

Өнүктүрүү жана кызматташуу бөлүмү

Кызматташуу, материалдарды жайгаштыруу жана жарнама боюнча partnership@kyrgyzeli.ru дарегине кайрылсаңыз болот.

Порталды техникалык жактан колдоо

Сайттагы техникалык каталар боюнча support@kyrgyzeli.ru дарегине кайрылыңыз.

Эгер кошумча суроолор бар болсо же бир кандай маселе болсо, анда кайрылуу калтырыңыз