Медербек Коргонбаев
Медербек Коргонбаев саясий аналитик